Historie

Maria Elisabeth Linhoff Stichting
De Maria Elisabeth Linhoff Stichting is opgericht door de winkelier J.J.A. Linhoff ter nagedachtenis aan zijn in 1907 overleden zuster Maria Elisabeth. Linhoff had aan de Grote Markt op nummer 31 een winkel in paraplu's. Toen hij op 12 maart 1944 overleed, liet hij behoudens enkele legaten zijn complete vermogen aan de stichting na.

De doelstelling van de stichting was gehuwde of ongehuwde mannen en vrouwen van zedelijk en godsdienstig gedrag die om welke oorzaak ook niet of moeilijk in hun onderhoud kunnen voorzien huisvesting en bovendien zoo nodig steun hetzij geldelijk of andere te verschaffen.

Zijn winkel aan de Grote Markt had hij voorbestemd om als gasthuis te worden ingericht. Maar bij de bevrijding in april 1945 werd dit pand door de oorlogshandelingen verwoest. In 1952 werd bouwgrond aangekocht aan de Oude Kijk in 't Jatstraat op de plaats van het vroegere dancing Astoria. Hier werd een nieuw gasthuis gebouwd, dat in 1958 werd geopend.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. In tegenstelling tot wat in het boek Stille plekjes achter de poort staat vermeld, waren de heren O. Bouman, P.M. Pott en P.C.D Welbergen de eerste bestuursleden. Dezen werden na de oorlog vervangen door de heren J.H. Brouwer, E.J. Offerhaus en L.J.H. Wachters.

Vandaag de dag wordt de stichting -nu in het gebruik De Linhoff genoemd-, bestuurd door dhr. mr. G.J. Visser, dhr. U. Kleinhuis en mw. Hermine Hijmans.